ઉત્પાદન વિડિઓ

વિવિધ ક્ષમતાઓવાળા પીપી કપને લોગો પેટર્નોથી કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે

સ્ટawવ સાથે પ્લાસ્ટિક સ્લushશ કપ અને

CHARMLITE ટકાઉ-ઉપયોગ 100% ટ્રિટન સ્ટેઈલીસ વાઇન ગ્લાસ બાર્વર ગ્લાસ

લાઇવ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ