ઉત્પાદન વિડિઓ

વિવિધ ક્ષમતાઓવાળા PP કપને લોગો પેટર્ન સાથે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે

સ્ટૉ સાથે પ્લાસ્ટિક સ્લશ કપ અને

ચાર્મલાઇટ ડ્યુરેબલ-ઉપયોગ 100% ટ્રાઇટન સ્ટેમલેસ વાઇન ગ્લાસ બારવેર ગ્લાસ

લાઈવ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ